საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დღეს

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობით თანამედროვე ქალაქების განვითარება და ეკონომიკური სიძლიერე იზომება. ჩვენი პროექტის ეს ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მდგომარეობას ეხება ყოფილი საბჭოთა კავშირის სამ დედაქალაქში.

ხვალინდელი ქალაქი

ურბანიზაციის დაჩქარებული ტემპი, მოსახლეობის მიგრაცია სოფლიდან ქალაქში, გადატვირთული საგზაო მოძრაობა, საცობში გატარებული დრო, უწესრიგო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ქაოსური განაშენიანება – ჩვენი პროექტის ფოკუსში მოხვედრილი ქალაქების რეალობაა.

ქვეითები VS მძღოლები

საქართველოს კანონით “საგზაო მოძრაობის შესახებ”(თავი III, მუხლი 20) ყველა ფეხითმოსიარულე უსაფრთხოდ უნდა გადაადგილდებოდეს ტროტუარსა და ქვეითთა ბილიკზე.